Phyllis Furumoto over Reiki Master worden

Phyllis Lei Furumoto over Reiki Master wordenEnglishLanguage_Flag2

Wat betekent het wanneer iemand zegt, “Ik wil Reiki Master worden?”
Deze vraag toont meestal aan dat iemand een grote liefde voor Reiki heeft, dat Reiki hem diep heeft geraakt en dat hij zijn leven aan de beoefening van het Usui Systeem wilt wijden. Reiki Master zijn is niet de enige manier om dit te doen.
Reiki Master zijn is niet een nieuw soort baan. Het is een stap verder in je eigen zelf-ontdekking en ontwikkeling. Het is ook een grotere toewijding aan de beoefening van het Usui Systeem.

Het is in de wereld van vandaag gebruikelijk om het pad van het Reiki Masterschap snel te betreden, zonder veel voorbereiding. Op basis van hun vele jaren ervaring, bevelen Phyllis Furumoto en Paul Mitchell een andere benadering aan, een aanpak die het de student mogelijk maakt te “rijpen” in de energie van Reiki.

Overwegingen ter voorbereiding op een Reiki Master inwijding:

Wat motiveert je om deze stap te zetten?
Er is geen antwoord op deze vraag en er zijn vele antwoorden. Voor alle studenten die dit pad aangaan is de eerste stap het herkennen of je een innerlijke roeping voelt. Diepe zelfkennis is essentieel.

Begrijp de beoefening van de “Master”
De basis beoefening van de Master is het behandelen van zichzelf en anderen. Het onderwijzen van Reiki in klassen ontstaat vanuit je eigen beoefening en je bereidheid je over te geven aan de wil en begeleiding van Reiki als de energie van het leven. Het is niet nodig reclame te maken of mensen over te halen naar Reiki toe te komen. Onderzoek je motivaties zorgvuldig.

Ontdek de complete beoefening van het Usui Systeem
Het is noodzakelijk dat je weet wat het daadwerkelijk beoefenen van het Systeem inhoudt en dat je, als Master, je beoefening voortzet zonder er bewust en opzettelijk veranderingen in aan te brengen.

Overweeg wie jou zal inwijden
Wees zorgvuldig en gebruik je zelfkennis bij het kiezen van de Master die jou zal opleiden. Kies iemand met vele jaren ervaring en die volwassenheid heeft bereikt in zijn/haar Masterschap. De Master moet verbonden zijn met deze afstammingslijn en een sterke toewijding aan dit systeem hebben. Kies iemand die zijn/haar financiële verantwoordelijkheid van 10.000 Euro heeft volbracht.
Vind een master die de kracht heeft om jou uit te dagen en genoeg helderheid om je naar delen te leiden die voor jou onduidelijk te zijn. Kies iemand met wie je het gevoel hebt dat er een basis is voor een relatie die in jaren van samenzijn zal groeien en rijpen.

Gebruik tijd als je vriend en bondgenoot
Wees niet bang er jaren over te doen om deze beslissing te nemen en je proces te voltooien. Een snelle inwijding is geen teken van succes. Neem de tijd om te rijpen. Als het de bedoeling is dat je Master wordt, dan zal dit verlangen en deze roeping niet weggaan. Het zal keer op keer terugkomen. Het zal van diep in jouzelf komen; het zal meer zijn dan slechts een goed idee. Je zal de kracht van je toewijding herkennen dankzij je vele jaren van beoefening.

Dingen die je kunt doen om je pad met Reiki voort te zetten terwijl je over deze beslissing nadenkt
Behandel jezelf elke dag, hoe dan ook.
Woon klassen van andere Masters bij. Raak bekend met de vele variaties van Reiki en zoek uit welke bij jou past.
Organiseer klassen voor Masters waarvan jij wilt leren.
Start met het opzetten van een steun-netwerk van mensen die jou regelmatig behandelen, een raadgever die niet symptoom gericht is en houd elke dag tijd voor jezelf vrij.
Onderzoek kwesties rondom geld.

Phyllis Furumoto gaf verdere uitleg tijdens een lezing in Melbourne, Australië:
“Wat ik wil wanneer je de gemeenschap van Masters betreedt, is dat je helderheid hebt over je toewijding.” Ik wil dat je voorbereid bent om om te gaan met de verschillende omstandigheden die aanwezig zijn in de Reiki wereld van vandaag. Ik wil dat je in staat bent les te geven vanuit jaren van eigen ervaring, dat je niet hoeft te lenen van de ervaringen van je Master, of van ervaringen uit andere disciplines.
Ik wil dat je duidelijkheid hebt over hoe je familie ermee om zal gaan als je een Reiki Master bent. Ik wil dat je aandacht zoveel mogelijk bij jouw masterschap is, zonder je af te vragen of je een vergissing hebt gemaakt.

“Uiteraard kan iedereen zelf kiezen wanneer hij een inwijding wilt ontvangen. Maar wat ik voor je wil is voorbereiding zodat je de inwijding volledig kan ontvangen, op het moment dat je er klaar voor bent. Dit is een vaststaand onderdeel van het Usui Systeem. Een Master inwijding ontvangen tijdens een weekend met iemand die je niet kent hoort niet bij dit Systeem.

“Het klopt dat wereldwijd Masters niet lang op hun inwijding hebben gewacht en niet volledig zijn voorbereid om de mantel van Reiki Master te dragen. Vandaag de dag is de Reiki wereld heel anders dan 15 of 20 jaar geleden. In mijzelf ligt het grootste verschil in het weten wat ik nu voor jou zou willen en wat ik voor mijzelf zou willen als ik jou was.
“Het is mijn verlangen om te delen wat ik over het masterschap heb geleerd gedurende de afgelopen 18 jaar (deze lezing werd in 1997 gegeven) en in staat te zijn deze kennis op verantwoordelijke wijze te benutten. Het is voor mij belangrijk om jullie geest te openen voor de mogelijkheid om deze stap bedachtzaam, langzaam en met aandacht te zetten en je aan te moedigen dit pad op deze wijze te volgen.”

Reiki cursussen en behandelingen en spirituele winkel in Den Haag