Ki Training – Reikicentrum de Oorsprong in Den Haag

EnglishLanguage_Flag2Ki Training

ki-rood

Wat is Ki?
Maak een lijst van de benodigdheden om te leven: eten, onderdak, water, kleding, zuurstof. Mist er nog iets? Ja, Ki! Iets zo wezenlijks aan het leven dat we het vaak vergeten.
Ki is het Japanse woord voor levenskracht, levensenergie, dat wat stroomt. Onze eigen persoonlijke Ki is een stukje van de levensenergie van het universum, omringd door ons lichaam.

Bron van kracht
Je Ki is je innerlijke centrum, de bron van de kracht in jezelf. Wanneer je Ki in balans is en je deze kracht bewust en op de juiste wijze gebruikt, ben je een éénheid van lichaam en geest. Bovendien word je innerlijke kracht vergroot. Ook ontstaat een grotere verbinding met de bron van alle leven. Ki is de voedende en verbindende kracht voor lichaam en geest, onze natuurlijke staat van zijn.

Je Ki gebruiken
Is je Ki in balans en stroomt deze? Dan ben je zowel lichamelijk als geestelijk gezond en fit. Daarnaast ben je geheel ontspannen en zit je lekker in je vel. Stagneert je Ki? Dan leidt dit onder andere tot vermoeidheid, slechte gezondheid, depressie en je uit balans voelen.
Ki is vergelijkbaar met de accu van een auto. Door hem te gebruiken, zal hij ook weer opladen. Een ander vergelijk is een computer. Alle onderdelen en programma’s van een computer kunnen in orde zijn. Toch kan je er niets mee wanneer de stroom uitvalt of de stekker er niet in zit.
Ki is essentieel om te kunnen functioneren en om te kunnen leven. De Ki die we dagelijks gebruiken wordt weer aangevuld met de Ki vanuit het universum. Als we onze Ki niet gebruiken, verzwakt deze.

De Training
Tijdens de Ki Training leer je via eenvoudige en vooral leuke oefeningen wat het inhoudt om vanuit je Ki te leven. Je leert het verschil tussen levende kalmte (echte ontspanning) en dode kalmte (slapte). Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in het feit dat ontspanning vele malen krachtiger is dan inspanning.
Je kan direct ervaren wat het betekent als je lichaam en geest een eenheid zijn, wat het inhoudt om ‘in je kracht’ te zijn, echt stevig geaard binnen je acties en positieve energie uit te stralen.

Direct toepasbaar
Het effect van je eigen gedachten wordt duidelijker. Niet ten opzichte van je toekomst, maar wat voor effect ze in het hier en nu op je hebben. Hierdoor wordt het verschil tussen een positieve en negatieve levenshouding nog duidelijker en ervaar je direct hoe deze in relatie staan tot jouw innerlijke kracht en balans. Alle dingen die je deze dag leert, zijn direct toepasbaar in je leven.

Het resultaat van Ki Training
De oefeningen waarmee je leert om je Ki te gebruiken, geven je een gemakkelijk gereedschap om zonder al te veel moeite steeds meer in het nu te leven. Je kwaliteit van aandacht voor dit moment wordt groter. Het resultaat van in je Ki leven is een dieper geluk, een betere gezondheid, meer energie en een ontspannen leven.

Doelen makkelijker bereiken
Door je Ki in je dagelijks leven toe te passen kan je bewuster en meer in lijn leven met je natuurlijke kracht. Je bent dan meer in balans met jezelf en je omgeving en je zult je doelen makkelijker bereiken. Met respect voor jezelf en anderen. Stress en gevoelens zoals ‘ik word geleefd’ kan je ompolen in een krachtige kalmte en ‘negatieve’ houdingen van andere mensen verliezen hun grip op je.

toheisensei

Waar komt de Ki Training vandaan?
Ki Training is afgeleid van de Japanse verdedigingskunst Ki-Aikido. Morihei Ueshiba ontwikkelde deze kunst, met als basisfilosofie: respect voor – en eenwording met jezelf, je medemens en de natuur. Dus géén strijd, maar harmonie en liefde. Eén van zijn leerlingen, Koichi Tohei, heeft na een leven van training de Ki Training ontwikkeld voor de westerse mens om lichaam en geest één te laten zijn en Ki toe te passen, zonder daarbij ook Ki-Aikido te hoeven beoefenen. De Ki Training leert je dus om zonder ingewikkelde technieken direct gebruik te kunnen maken van je innerlijke kracht en is gericht op gebruik in je dagelijks leven.

Waar, wanneer en door wie?
De Ki Training in ons Reikicentrum in Den Haag wordt gegeven door Marcel Vis, die hiervoor vele jaren les heeft gehad van Hans Slutter en zich nadat Hans Slutter in 2008 is overleden, verder is blijven verdiepen in de lessen van Koichi Tohei.

De training wordt gewoonlijk gegeven in Den Haag op een zaterdag of zondag van 10.15 tot ca. 18.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. De kosten voor de Ki Training bedragen € 120,=.
Voor wie de Ki Training bij Marcel al een keer eerder heeft gedaan en nogmaals mee wil doen, zijn de kosten € 100,=.
Vertaling of trainingen in het Engels en/of op andere locaties is na overleg mogelijk.

Wil je meer informatie over de Ki Training, neem dan graag telefonisch contact met ons op.

Data
Hieronder vind je de data van de eerstvolgende Ki Trainingen in Den Haag.
Zie hiervoor ook de Planning cursussen en activiteiten.

2024

21 september

===

Wij werken ook samen met Reiki Works

Reiki cursussen en behandelingen en spirituele winkel in Den Haag