Office of the Grandmaster | Reikicentrum de Oorsprong in Den Haag

EnglishLanguage_Flag2Het Office of the Grandmaster

KnipselEnergetische stamboom
Het idee van Grandmaster stamt uit de Japanse cultuur. Deze persoon vertegenwoordigt de energetische stamboom van een kunst (in dit geval de helingskunst die we het Usui systeem van Reiki noemen). Voor dit ambt wordt een persoon niet aangewezen. Het wordt in feite doorgegeven door een stroom van energie, waarna het ambt wordt aangenomen door erkenning van de huidige Grandmaster door de andere Masters binnen de kunst.
De Grandmaster beheert de vorm van het systeem, belichaamt de ziel van de beoefening en creëert de energetische ruimte voor alle studenten om te oefenen. Zonder spirituele afstamming zou Reiki slechts een techniek zijn.

Zorg voor het systeem
Toen in de jaren tachtig vele verbasteringen begonnen te ontstaan in de beoefening van Reiki, kwam steeds vaker de vraag bij Phyllis Lei Furumoto (de toenmalige Grandmaster) terecht of zij het Usui systeem van Reiki kon definiëren. Of ze duidelijk kon maken wat het wel en wat het niet is, zodat er een mogelijkheid zou zijn om de verwarring weg te nemen. Dit was één van de redenen om in Paul1993, samen met haar collega Reiki Master Paul David Mitchell het Office of the Grand Master op te richten (verder afgekort als OGM) .
Op 31 maart 2019 is Phyllis Lei Furumoto overleden. Kort daarvoor heeft zij Johannes Reindl aangewezen als haar opvolger. Hij werkt vanaf dat moment samen met Paul David Mitchell om het Office of the Grandmaster voort te zetten.
Het doel van hun samenwerking is de kracht van het Usui systeem van Reiki te behouden.
Het OGM vormt op deze manier een soort van anker voor het Usui systeem van Reiki (Usui Shiki Ryoho) en zorgt ervoor dat de integriteit en het potentieel van deze eenvoudige beoefening van Reiki wordt bewaard en levend gehouden voor de huidige en voor toekomstige generaties.
Ze bieden ondersteuning en onderwijs om de waarde van alle onderdelen van dit systeem van Reiki te verduidelijken en te verdiepen en organiseren bijeenkomsten voor Reiki Masters en Reikistudenten om elkaar in deze energie te ontmoeten.

De bovengenoemde definitie van het Usui systeem van Reiki wordt ook kort uitgelegd op de pagina het Usui systeem van Reiki.

Voor meer informatie in het Engels over het Office of the Grandmaster vind je hier.

Reiki cursussen en behandelingen en spirituele winkel in Den Haag