Leefregels cursus

Reiki Leefregels cursus

De leefregels in het dagelijks leven
De beoefening van Reiki helpt je om in contact te blijven met de usui-preceptslevensenergie. Met name de (zelf)behandelingen helpen om meer en meer ruimte te geven aan je Zelf. Ook legt het de gebieden bloot waar je jezelf nog afscheidt van Leven en je de verbinding kwijt raakt. Naast de behandelingen is er natuurlijk ook een groot deel van de dag dat je niet in rechtstreekse zin met Reiki bezig bent. Hoe blijf je ook in deze momenten in contact met Reiki? Hoe leef je in je dagelijks leven vanuit je centrum en in verbinding?

Heling op diepe niveaus
Reiki heft je onwetendheid/onbewustzijn op steeds diepere niveaus op. De leefregels geven je vervolgens houvast in hoe je met dit bewustzijn/wakkerzijn om kunt gaan. Ze zorgen dat je niet steeds terugglijdt en maken het proces makkelijker en bewuster. Ze dagen je daarmee ook uit om dieper in je eigen persoonlijkheid te kijken. Wat in jou wil bijvoorbeeld nog vasthouden aan oude pijn, ongemakken, angst, boosheid en dergelijke? Waar keer je toch elke keer terug naar een gevoel van scheiding en eenzaamheid? De leefregels helpen je om voorbij de beperkingen van je persoonlijkheid en je denken te komen. Reiki is een pad van heelwording en Bewustzijn, van ontdekken wie we in essentie Zijn en daar je thuis terugvinden. Een pad dat je leert om in volledige acceptatie en openheid te leven, om alles te ervaren zonder terughoudendheid. De leefregels zijn hierin een prachtig gereedschap.

Sexuell hälsa är ett mycket exakt mått på din allmänna hälsa och påverkar alla aspekter av ditt liv. Sexuell hälsa har alltid varit en viktig del av kinesisk medicin och handlar om hela hälsan, men det är sällan som det berörs eftersom sex och sexualitet kulturellt sett är ett “känsligt” ämne. Ämnet sex och sexualitet är provocerande; det finns mycket fascination och skam på samma gång, vilket blandat budskap! Principerna om Yin och Yang handlar om “dynamisk balans”, dvs. att maskulina och feminina energier är i linje med varandra. Hälsa är en dynamisk process och därför spelar sexuell energi en viktig roll. Vår sexuella energi förbinder oss fysiskt, energetiskt, känslomässigt och andligt. Den är avgörande för vår hälsa och vitalitet, hur vår kreativa energi flödar, den är vår första chakra, den är liv och även död. Ett annat sätt är att använda beprövade metoder och mediciner. När vi skär bort detta från vårt liv dödar vi i princip oss själva; vår sexualitet, vår kreativitet, vår hälsa och vårt välstånd, själva livsglädjen. Alltför många människor är bortkopplade från sig själva och tycker att det begränsar intimiteten med andra och det blir ett hinder för sex, eller för all sex för den delen. Det finns många kvinnor och män som lider av smärta och dysfunktion i bäckenet, vilket är ett stort hinder för sex, liksom män med erektil dysfunktion.

Een liefdevolle verstandhouding
Hoewel het woord het misschien doet vermoeden, zijn de leefregels niet bedoeld als regels. Het zijn een soort van richtlijnen die de voorwaarde duidelijk maken voor een gelukkig en gezond leven. De Reiki leefregels dagen je uit, maar zijn vooral ook om te zien hoe je een liefdevolle verstandhouding met jezelf als persoon kunt behouden of krijgen. In de cursus onderzoek je waar voor jou persoonlijk de leefregels het meest om toepassing zijn en hoe je dit met troost, liefde en vergeving kunt doen.

Ervaren
De cursus is bedoeld om de leefregels beter te begrijpen en vooral meer te ervaren en in je dagelijks leven te integreren. Er is dus weinig theorie en het is ook geen psychologische benadering van hoe je naar deze regels kunt kijken. De cursus is bedoeld om in contact te kunnen blijven met je Zelf tijdens alle verschillende omstandigheden in je leven, zowel innerlijk als uiterlijk. Je krijgt de mogelijkheid om vanuit deze leefregels onder andere te kijken naar je gezondheid, angsten, emoties, wensen, relaties en je spirituele groei. Je zult hiermee ervaren dat de leefregels een eenvoudig, maar krachtig hulpmiddel zijn, die je in staat stellen om open, in verbinding en vanuit vertrouwen te leven.

Praktische informatie
De Reiki Leefregels cursus wordt door Marcel Vis gegeven in ons Reikicentrum in Den Haag op zeven avonden van 19.00 tot 21.30 uur, verspreid over meerdere weken.
De eerste avond zal gaan over de leefregels in het algemeen. De vijf avonden daarna zijn elk voor één leefregel en de laatste avond brengen we de leefregels weer allemaal samen en komen persoonlijke focuspunten te voorschijn om de leefregels in het dagelijks leven in praktijk te blijven brengen.

De kosten bedragen € 300,=, en zijn eventueel in twee termijnen te betalen.
Voor wie deze cursus bij Marcel al een keer eerder heeft gedaan en nogmaals mee wil doen om het weer verder te verdiepen, zijn de kosten € 275,=.

Voorwaarde voor deelname
Deze cursus is toegankelijk voor  iedereen met een graad in Reiki, ongeacht bij welke Reiki Master je de Reikicursus hebt gedaan. Voorwaarde is wel dat je jezelf minstens drie keer per week (en het liefst dagelijks) een hele zelfbehandeling geeft, omdat dit ook bij deze avonden zeker ondersteuning zal geven.

Wil je meer informatie over de Reiki Leefregels cursus, neem dan graag telefonisch contact met ons op.

Data
Hieronder vind je de eerstvolgende startdatum van Reiki Leefregels cursus.
Zie hiervoor ook de Planning cursussen en activiteiten.

(startdatum)

Reiki cursussen en behandelingen en spirituele winkel in Den Haag