Het Usui Systeem van Reiki

EnglishLanguage_Flag2Het Usui Systeem van Reiki

Vanzelfsprekendheid
Het systeem van Reiki dat wij beoefenen wordt het Usui systeem usui shiki ryohovan Reiki genoemd (in het Japans Usui Shiki Ryoho).

Voordat Reiki vanuit Japan naar het westen kwam was er duidelijkheid over de vorm waarin het werd onderwezen en toegepast, zonder dat het nodig was hier directe definities aan te verbinden. Vanuit de Japanse cultuur was het vanzelfsprekend dat je vertrouwde op het onderwijs en de ervaring van je Sensei (leermeester) en het toepaste zoals het je was onderwezen. Hier in het westen missen we deze eerbied vaak en willen we de dingen al snel ‘verbeteren’. Het resultaat hiervan is dat de beoefening van Reiki door veel mensen is veranderd, beginnend met kleine verbasteringen, later grotere en uiteindelijk compleet andere systemen. Soms zo anders dat het de vraag is of het nog iets met Reiki te maken heeft. Veel van deze veranderingen zijn simpelweg ontstaan vanuit onzekerheid, haast en gebrek aan ervaring, zonder te weten wat hier uiteindelijk de resultaten van zouden zijn.

De Oorspronkelijke vorm
Om de hierdoor ontstane verwarring weg te nemen is het Usui systeem van Reiki, als eenvoudige, praktische en complete methode door Phyllis Lei Furumoto en Paul David Mitchell (het Office of the Grandmaster) op verzoek gedefinieerd en omschreven in de vier aspecten en de negen elementen.
Deze omschrijving van het systeem, Usui Shiki Ryoho, staat alle studenten toe om deze beoefening als een stiltepunt te gebruiken.

Dit betekent dat de vorm stabiel blijft en de student wordt uitgedaagd door de vorm van het systeem. Hierdoor krijgt de student de mogelijkheid om te groeien en bewuster te worden en zicht te verbinden met zowel het  Absolute – als het Relatieve Universum. Hiermee wordt niet gezegd dat deze vorm de beste vorm is. Het betekent simpelweg dat dit het traditionele, oorspronkelijke systeem van de beoefening van Reiki is, dat we het Usui systeem van Reiki noemen. Iedere Reikistudent heeft een vrije keuze in de manier van het beoefenen van Reiki en zijn/haar relatie met deze energie.
Hieronder staan de aspecten en elementen in het kort uitgelegd.
1a
De Vier Aspecten
De vier aspecten gaan over de energie die we Reiki noemen en het gemeenschappelijke effect van het beoefenen ervan. Deze zijn:

Helende Beoefening
Wanneer iemand met de beoefening van Reiki begint, is dit doorgaans omdat de persoon bewust of onbewust op zoek is naar heling in de vorm van lichamelijke gezondheid of vanuit het gevoel van incompleet zijn, pijn, etc. Door het contact met Reiki ervaart iemand vaak als eerste het gevoel van geheeld worden of een helingsproces dat op gang gebracht wordt. Reiki brengt heling teweeg op alle niveaus.
De basis van de beoefening van het Usui systeem van Reiki is de zelfbehandeling. De Reikistudent wordt aangemoedigd deze beoefening voort te zetten en tijd te nemen voor genezing en heling op steeds diepere lagen.

Persoonlijke Ontwikkeling
De beoefening van Reiki verdiept de liefde voor jezelf en voedt het bewustzijn van het ware zelf. Hierdoor komen vroeg of laat dingen omhoog die aandacht vereisen om heling mogelijk te maken. Dit moedigt de Reikistudent aan op het pad van de menselijke ontplooiing. Het kan beginnen met iets eenvoudigs zoals het steeds gevoeliger worden voor wat het lichaam nodig heeft qua voeding tot het blootleggen en helen van verdrongen emotionele trauma’s, tot de verdieping van de capaciteit voor een voedende relatie. Reiki zorgt ervoor dat het ontwikkelingsproces op ieders eigen unieke manier verloopt. Heling heeft zijn eigen timing. Het kan niet worden gehaast en je kunt geen bochten afsnijden.

Spirituele Discipline
Dit aspect van de beoefening gaat over het proces van spirituele groei en ontwikkeling en brengt ons bij de vraag naar de zin van het leven en het doel als mens. Wat brengt uiteindelijk geluk en vervulling? De beoefening van het Usui systeem van Reiki stelt de Reikistudent in staat om ervaringen te hebben van de geest die elk van ons leidt naar zijn/haar eigen spirituele inzicht. Wanneer we de discipline hebben om dagelijks te beoefenen, verandert het gevoel van discipline naar een gevoel van beloning, door het zien van de kwaliteit van de relatie met onszelf en de wereld om ons heen. Onze geest wordt verdiept en er is een groter gevoel van verbinding met alle leven en het hogere.

Mystieke Orde
Reiki brengt ons naar de relatie tussen heelheid en eenheid. We kunnen ervaren dat Reiki, de energie van leven, wordt gedeeld door alle wezens. Dit leidt ons door de deur van de Mystieke Orde.
Deze beoefening brengt uiteindelijk bij de vereniging en eenheid met jezelf, anderen en de essentie van het leven. Reikistudenten ervaren rechtstreeks via de beoefening de verbondenheid van Zijn en worden zich bewust van het ervaren van een veel grotere werkelijkheid dan wat bekend is. Een werkelijkheid die voorbij het ervaren van de relatieve wereld ligt en die een diep gevoel van vrede en acceptatie van wat is teweegbrengt.
Deze beoefening brengt ons voor de keuze tussen onze behoefte aan weten en onze bereidheid tot overgave aan het onbekende, het ervaren van verbinding, verwondering en mysterie.

Van hieruit gaan we verder met het volgende aspect van de methode – Helende Beoefening. Terug naar de plek waar we begonnen. Het pad brengt ons dieper in onze zelfkennis – als persoonlijkheden, als menselijke wezens, als zielen en als een organisme bestaande uit vele individuen.
1g

De Negen Eelementen
De negen elementen gaan over de eigenlijke vorm waarop het Usui systeem wordt toegepast en onderwezen. Elk van de elementen is even belangrijk en heeft een relatie met de andere elementen. Elke wijziging van een element is een verandering van het systeem.
In de eerste en tweede graad maken ze geen deel uit van het feitelijke onderwijs, maar bieden ze een kader voor de manier van toepassen en voor het onderwijs door de Master. Bij de voorbereiding van een Master-kandidaat voegen de elementen een diepere dimensie van begrip toe voor de kandidaat, als een vertegenwoordiger van dit systeem.
De negen elementen zijn:

Vorm van Lesgeven
De Vorm van Lesgeven van dit systeem is eenvoudig, direct en compleet en bevordert de integratie van de beoefening van Reiki in het dagelijks leven. Het Usui systeem van Reiki kent drie graden van student zijn, de eerste, tweede en Mastergraad.

  • De eerste graad wordt onderwezen in vier dagdelen van drie a vier uur, op vier opeenvolgende dagen.
    In deze graad ontvangt de student vier inwijdingen (één per dagdeel). De zelfbehandeling, de behandeling van anderen en Reiki voor acute gevallen (EHBO Reiki) wordt onderwezen en beoefend, de geschiedenis wordt verteld, de leefregels worden uitgelegd en er wordt uitleg gegeven over Reiki voor kinderen, dieren en planten.
  • De tweede graad wordt – nadat iemand minimaal een jaar de eerste graad heeft beoefend – onderwezen in drie dagdelen van verschillende lengte, verspreid over drie dagen, met wat dagen tussen het eerste en tweede dagdeel. In het eerste dagdeel worden de drie Reikisymbolen geïntroduceerd. In de andere twee dagdelen worden de symbolen verder uitgelegd en wordt de toepassing van elk symbool onderwezen en beoefend. Bij de tweede graad wordt één inwijding gegeven en er wordt meer uitleg gegeven over de functie van de symbolen t.o.v. het relatieve en absolute universum.
  • De Reiki Mastergraad wordt niet onderwezen in een bepaald aantal dagdelen, maar houdt in dat iemand als Reiki Master-kandidaat een voorbereiding doormaakt in het dagelijks leven, onder begeleiding van een gekozen Reiki Master. Deze voorbereiding duurt zolang als nodig is en kan dus per individu verschillen. De minimumtijd is twee jaar, maar doorgaans zal het drie tot zes jaar duren. De Master die de student inwijdt tot Master, moet minimaal tien jaar ervaring hebben in het onderwijzen van Reiki voordat hij/zij een Master inwijdt.

Elke graad in dit systeem is een afgerond en compleet geheel. Iemand hoeft een volgende graad dan ook niet te doen en de eventuele keuze om dit wel te doen komt volledig uit de Reikistudent zelf.
Tijdens de Reikicursussen wordt alleen Reiki onderwezen en geen andere technieken of disciplines (zoals bijvoorbeeld aardingsoefeningen, chakra’s, yoga, ademhalingstechnieken of wat dan ook).

Geschiedenis
De geschiedenis is het verhaal van het ontstaan en de ontwikkeling van de beoefening van Reiki door de tijd heen, zoals deze met zorg is behouden en gedragen door de spirituele afstammingslijn (zie hieronder). De geschiedenis wordt verteld tijdens de Reiki I cursus en laat daarmee de wortels van deze beoefening zien. Ook zitten er vele mooie lessen in de geschiedenis, waar de student iets aan kan hebben tijdens zijn eigen weg met Reiki.

Spirituele Afstamming
De afstammingslijn van Usui Shiki Ryoho is: Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo Takata en Phyllis Lei Furumoto. Het systeem van de beoefening zoals we die nu kennen is doorgegeven door deze vier dragers van de afstammingslijn. De spirituele afstamming ondersteunt de vorm van deze traditie en draagt deze traditie. Met het voorbeeld dat zij hebben gegeven via hun toewijding aan dit systeem, dienen zij voor de Reikistudent ook als reflectiepunt.

Inwijding
De inwijding kan worden omschreven als een heilig moment waarin de student en de Master verbinding ervaren met de energie van Reiki. De inwijding creëert een ruimte van één-zijn waarin ons zijn/ziel zich de verbinding met de levensenergie herinnert als een diep begrijpen op alle niveaus. De andere acht elementen van het systeem zorgen ervoor dat de ervaring van de inwijdingen kan worden gebruikt in het dagelijks leven, waarmee het bewustzijn van de student wordt vergroot. Tijdens de eerste graad ontvangt de student vier inwijdingen. Bij de tweede graad één inwijding en bij de Mastergraad één inwijding.

Geld
Evenwicht tussen geven en ontvangen wordt weerspiegeld in het element van geld. De beoefening van Reiki vraagt om een uitwisseling voor het leren van Reiki en voor een Reikibehandeling. De bedragen voor de graden in dit systeem staan vast: 200 euro voor Reiki I, 500 euro voor Reiki II en 10.000 euro voor de Mastergraad. Bij elke graad wordt een toenemende mate van geld, tijd en toewijding van de Reikistudent gevraagd. Iedereen is gelijk, daarom zijn de bedragen ook voor iedereen gelijk. Daarmee daagt dit element de Reikistudent ook uit om in het dagelijks leven bewust stil te staan bij waar hij/zij waarde aan toekent via geld. Zoals Hawayo Takata mooi zei: “als gezondheid je prioriteit is, is dat waar je je geld voor over hebt”

Mondelinge Traditie
Het Usui systeem van Reiki wordt onderwezen en overgedragen in de vorm van een mondelinge traditie. Dat wil zeggen dat de student en Master samen aanwezig zijn in de Reikicursus. Dit samenzijn heeft een unieke kwaliteit, die alleen kan ontstaan in deze persoonlijke aanwezigheid waar een heilige ruimte wordt gecreëerd. De mondelinge traditie ondersteunt daarmee ook de eigen ervaring van de Reikistudent. Het is aan hem/haar om de moeite te nemen te leren via rechtstreeks contact met zijn/haar Master, om met aandacht te luisteren, te begrijpen wat er in het moment wordt gezegd en het vervolgens toe te passen. De energetische overdracht in de woorden die worden gesproken in de Reikicursus, kan niet aanwezig zijn via boeken of internet. Daarom bestaan er ook geen boeken over het Usui systeem van Reiki (hoewel dit soms wel door schrijvers wordt beweerd).

Leefregels
De vijf Reiki leefregels worden onderwezen in de Reiki I cursus en usui-preceptszijn leidraden voor het dagelijks leven. Ze dagen de student uit om dieper te kijken naar hun acties, denken en gevoelens. Elke vraag die wordt uitgelokt door de leefregels is een kans voor persoonlijke ontwikkeling, een manier om de kijk op anderen te veranderen en een mogelijkheid tot persoonlijke vrede. Ze vragen van de student de bereidheid tot het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn/haar gevoelens en keuzes.
De vijf Reiki leefregels zijn:
Alleen voor vandaag, maak je geen zorgen
Alleen voor vandaag, maak je niet boos
Eer je ouders, leraren en ouderen
Verdien eerlijk je brood
Toon dankbaarheid aan alles wat leeft

Symbolen
Er zijn drie Reikisymbolen. Ze zijn sleutels of doorgangen tot een andere wereld in onszelf en naar een diepere relatie met de energie van Reiki. Elk symbool heeft een specifieke functie en gebruiksvorm in de dagelijkse beoefening van Reiki. De Reikisymbolen zijn heilig en geheim. Dit zou je in zekere zin kunnen vergelijken met het geheim houden van een dagboek, totdat iemand heeft laten zien waardevol en met voldoende respect met je om te gaan, voor je dit met de persoon deelt. De symbolen worden onderwezen in de tweede graad van Reiki, nadat de Reikistudent minimaal een jaar de eerste graad heeft beoefend. Van de student wordt vervolgens meer tijd, toewijding en aandacht in de beoefening gevraagd.

Behandeling
De vorm van behandeling is eenvoudig en tegelijkertijd volledig. Bij de behandeling worden de handen op het geklede lichaam van de persoon gelegd. De handposities hebben vaste vorm die wordt onderwezen in de Reiki I cursus. Ze vormen een patroon op het lichaam die het zowel voor de persoon die ontvangt, als voor de persoon die de behandeling geeft, mogelijk maakt zich bewust te zijn van de beweging van energie in het lichaam. De basis van de beoefening van Reiki is de zelfbehandeling en het behandelen van anderen binnen de kring van familie en vrienden. Beginnende studenten hebben de capaciteit om een goede behandeling te geven. De Reikistudent leert de handposities voor zelfbehandeling, behandeling van anderen en eerste hulp-Reiki. Reikibehandelingen worden niet gebruikt als diagnosemiddel en ook is het goed om geen verwachtingen te hebben van het resultaat. Reiki werkt altijd en soms op de ongeziene niveaus van ons wezen.

Reiki cursussen en behandelingen en spirituele winkel in Den Haag