Usui Systeem van Reiki, de Oorsprong in Den Haag

EnglishLanguage_Flag2Het Usui Systeem van Reiki

usui shiki ryoho

Vanzelfsprekendheid
Het systeem van Reiki dat wij beoefenen wordt het Usui systeem van Reiki genoemd (in het Japans: Usui Shiki Ryoho).

Voordat Reiki vanuit Japan naar het westen kwam was er duidelijkheid. Zowel over de vorm waarin het werd onderwezen, als hoe het werd toegepast. Het was niet nodig hier directe definities aan te verbinden. In de Japanse cultuur was het vanzelfsprekend dat je vertrouwde op het onderwijs en de ervaring van je Sensei (leermeester). Je paste het toe zoals het je was onderwezen. In het westen missen we deze eerbied vaak. We willen we de dingen al snel ‘verbeteren’. Het resultaat hiervan is dat de beoefening en onderwijs van Reiki door veel mensen is veranderd. Dit begon met kleine verbasteringen en werden uiteindelijk compleet andere systemen.

Het ontstaan van onduidelijkheid
Aan de ene kant zijn veel van deze veranderingen simpelweg ontstaan vanuit onzekerheid, haast en gebrek aan ervaring. Aan de andere kant zijn een aantal van deze nieuwe systemen compleet anders. Hierdoor is het soms de vraag is of het nog iets met Reiki te maken heeft. In alle gevallen kunnen we nog niet weten wat hier uiteindelijk de resultaten van zullen zijn. Ook is het vooral verwarrend dat de meeste verbasteringen en andere vormen geen andere naam hebben gekregen. Al klopt het niet, toch wordt het door de betreffende leraren nog steeds ‘het Usui systeem van Reiki’ worden genoemd.

De Oorspronkelijke vorm
In de jaren negentig kreeg Phyllis Lei Furumoto (de voormalige Grandmaster) regelmatig het verzoek duidelijkheid te geven. Samen met Paul David Mitchell heeft zij het Office of the Grandmaster opgericht. Dit om het Usui systeem van Reiki, als eenvoudige, praktische en complete beoefening te definiëren. Aan de ene kant geeft deze definitie een heldere omschrijving in de vier aspecten en de negen elementen. Aan de andere kant is het systeem hiermee bewaard voor de toekomst. Zodat het door de gewoonte van de mens om dingen naar hun had te zetten, niet volledig zal verdwijnen.

1a

Een mogelijkheid om te groeien
De omschrijving van het Usui systeem staat alle studenten toe om deze beoefening als een rustpunt te gebruiken. Dit betekent dat de vorm stabiel blijft en de student wordt uitgedaagd door de vorm van het systeem. Hierdoor krijg je als student de mogelijkheid om te groeien en bewuster te worden. Doordat de vorm niet wordt aangepast is er meer verbinding mogelijk met zowel het Absolute als het Relatieve universum. Hiermee wordt niet gezegd dat deze vorm de beste is. Het betekent eenvoudig dat dit het traditionele, oorspronkelijke systeem van Reiki is. Dat dit is wat we het Usui systeem van Reiki noemen. Iedere student van Reiki heeft een vrije keuze in de manier van het beoefenen van Reiki en zijn/haar relatie met deze energie.
Hieronder staan de aspecten en elementen in het kort uitgelegd.

De Vier Aspecten

De vier aspecten gaan over de energie die we Reiki noemen en het effect van het beoefenen ervan. Deze zijn:

Helende Beoefening
Wanneer iemand met de beoefening van Reiki begint, is dit meestal omdat de persoon op zoek is naar heling. Dit kan bewust of onbewust zijn. Het kan bijvoorbeeld een behoefte aan lichamelijke gezondheid zijn, of komen vanuit het gevoel van incompleet zijn, vanuit pijn, enz. Door het contact met Reiki ervaart iemand vaak als eerste het gevoel van geheeld worden of een helingsproces dat op gang wordt gebracht. Reiki brengt heling teweeg op alle niveaus van ons mens-zijn.
De basis van de beoefening van het Usui systeem van Reiki is de zelfbehandeling. Als Reikistudent wordt je aangemoedigd deze beoefening dagelijks toe te passen. Dit betekent onder andere dat je tijd neemt voor genezing en heling op steeds diepere lagen.

Persoonlijke Ontwikkeling
De beoefening van Reiki verdiept de liefde voor jezelf en voedt het bewustzijn van het ware zelf. Hierdoor komen vroeg of laat dingen omhoog die aandacht vragen om heling mogelijk te maken. Dit moedigt je als Reikistudent aan op het pad van de menselijke ontwikkeling. Het kan beginnen met iets eenvoudigs. Bijvoorbeeld het steeds gevoeliger worden voor wat je lichaam nodig heeft qua voeding. Het het zichtbaar maken en helen van verdrongen emotionele trauma’s. Of de verdieping van de capaciteit voor een voedende relatie. Reiki zorgt ervoor dat het ontwikkelingsproces op ieders eigen unieke manier verloopt. Heling heeft zijn eigen timing. Het kan niet worden gehaast en je kunt geen bochten afsnijden.

Spirituele Discipline
Dit aspect van de beoefening gaat over het proces van spirituele groei en ontwikkeling. Het brengt ons bij de vraag naar de zin van het leven en het doel als mens. Wat brengt uiteindelijk geluk en vervulling? De beoefening van het Usui systeem van Reiki stelt de Reikistudent in staat om ervaringen te hebben van de geest. Deze leiden een ieder van ons naar zijn/haar eigen spirituele inzicht. Wanneer we de discipline hebben om onszelf dagelijks te behandelen, verandert het gevoel van discipline naar een gevoel van beloning. We zien meer en meer de kwaliteit van de relatie met onszelf en de wereld om ons heen. Onze geest wordt verdiept en er is een groter gevoel van verbinding met alle leven en het hogere.

Mystieke Orde
Reiki brengt ons naar de relatie tussen heelheid en eenheid. We kunnen ervaren dat Reiki, de energie van leven, wordt gedeeld door alle wezens. Dit leidt ons door de deur van de Mystieke Orde.
Deze beoefening brengt uiteindelijk bij de vereniging en eenheid met jezelf, anderen en de essentie van het leven. Reikistudenten ervaren rechtstreeks via de beoefening de verbondenheid van Zijn. Ze worden zich bewust(er) van het ervaren van een veel grotere werkelijkheid dan wat bekend is. Een werkelijkheid die voorbij het ervaren van de relatieve wereld ligt. Dit brengt een diep gevoel van vrede en acceptatie van wat is teweeg.
De beoefening van Reiki brengt ons voor een keuze. Enerzijds is er onze behoefte aan weten. Anderzijds onze bereidheid tot overgave aan het onbekende. Aan het ervaren van verbinding, verwondering en mysterie.

1g

De cirkel rond
Van hieruit gaan we verder met het volgende aspect van de methode – Helende Beoefening. Terug naar de plek waar we begonnen. Het pad brengt ons dieper in onze zelfkennis – als persoonlijkheden, als menselijke wezens, als zielen en als een organisme bestaande uit vele individuen.

De Negen Elementen

De negen elementen gaan over de eigenlijke vorm waarop het Usui systeem wordt toegepast en onderwezen. Elk van de elementen is even belangrijk. Ze hebben elk een relatie met de andere elementen. Elke wijziging van een element is een verandering van het systeem.
In de eerste en tweede graad maken ze geen deel uit van het feitelijke onderwijs. Ze bieden wel een kader voor de manier van toepassen en voor het onderwijs door de Master. Bij de voorbereiding van een Master-kandidaat voegen de elementen een diepere dimensie van begrip toe voor de kandidaat. Ze zijn als het ware daarin een vertegenwoordiger van dit systeem.
De negen elementen zijn:

Vorm van Lesgeven
De Vorm van Lesgeven van dit systeem is eenvoudig, direct en compleet. Het bevordert de integratie van de beoefening van Reiki in het dagelijks leven. Het Usui systeem van Reiki kent drie graden van student zijn: de eerste, tweede en Mastergraad.

 • Eerste graad
  Deze wordt onderwezen in vier dagdelen. Elk van drie a vier uur, op vier opeenvolgende dagen.
  In deze graad ontvangt de student vier inwijdingen (één per dagdeel). De zelfbehandeling, de behandeling van anderen en Reiki voor acute gevallen (EHBO Reiki) wordt onderwezen en beoefend. De geschiedenis wordt verteld. De leefregels worden uitgelegd en er wordt uitleg gegeven over Reiki voor kinderen, dieren en planten.
 • Tweede graad
  Wie minimaal een jaar de eerste graad heeft beoefend, kan voor de tweede graad kiezen. Deze wordt onderwezen in drie dagdelen van verschillende lengte. De dagdelen zijn verspreid over drie dagen, met wat dagen tussen het eerste en tweede dagdeel. In het eerste dagdeel worden de drie Reikisymbolen geïntroduceerd. In de andere twee dagdelen worden de symbolen verder uitgelegd. De toepassing van elk symbool wordt onderwezen en beoefend. Bij de tweede graad wordt één inwijding gegeven. Daarnaast wordt meer uitleg gegeven over de functie van de symbolen t.o.v. het relatieve en absolute universum.
 • Reiki Master graad
  De Reiki Mastergraad wordt niet onderwezen in een bepaald aantal dagdelen. Het betekent dat iemand als Reiki Master-kandidaat een voorbereiding doormaakt in het dagelijks leven. Reiki zelf bereide de Master-kandidaat voor, onder begeleiding van de gekozen Reiki Master. Deze voorbereiding duurt zolang als nodig is en kan dus per individu verschillen. De minimumtijd is twee jaar, maar doorgaans zal het drie tot zes jaar duren. Soms zelf langer. De Master die de student inwijdt tot Master, moet minimaal tien jaar ervaring hebben in het onderwijzen van Reiki voordat hij/zij een Master inwijdt.
 • Afgerond geheel
  Elke graad in dit systeem is een afgerond en compleet geheel. Iemand hoeft een volgende graad dan ook niet te doen. De eventuele keuze om dit wel te doen komt volledig uit de Reikistudent zelf.
  Tijdens de Reikicursussen wordt alleen Reiki onderwezen en geen andere technieken of disciplines. Technieken of informatie zoals bijvoorbeeld aardingsoefeningen, chakra’s, yoga, of ademhalingstechnieken zijn geen onderdeel van het onderwijs van Reiki. Ook is het niet mogelijk om Reiki online of via boeken te leren. De fysieke aanwezigheid van zowel de Reiki Master als de Reikistudent zijn vereist.

Geschiedenis
De geschiedenis is het verhaal van het ontstaan en de ontwikkeling van de beoefening van Reiki door de tijd heen. Dit zoals het met zorg is behouden en gedragen door de spirituele afstammingslijn (zie hieronder). De geschiedenis wordt verteld tijdens de Reiki I cursus en laat daarmee de wortels van deze beoefening zien. Daarnaast zitten er vele mooie lessen in de geschiedenis. Hier kan de Reikistudent veel aan kan hebben tijdens zijn eigen weg met Reiki.

Spirituele Afstamming
De afstammingslijn van het Usui systeem is: Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo Takata, Phyllis Lei Furumoto en Johannes Reindl. Het systeem zoals we die nu kennen is doorgegeven door deze dragers van de afstammingslijn. De spirituele afstamming ondersteunt de vorm van deze traditie en draagt deze traditie. Zij hebben een voorbeeld gegeven via hun toewijding aan dit systeem. Daardoor bieden zij voor de Reikistudent ook een reflectiepunt.

Inwijding
De inwijding kan worden omschreven als een heilig moment. Tijdens deze inwijding ervaren de student en de Master verbinding met de energie van Reiki. De inwijding creëert een ruimte van één-zijn. Hierin herinnert ons zijn/ziel zich de verbinding met de levensenergie. Niet een mentale of gevoelsherinnering, maar als een diep begrijpen op alle niveaus. De andere acht elementen van het systeem zorgen ervoor dat de ervaring van de inwijdingen kan worden gebruikt in het dagelijks leven. Het gevolg hiervan is dat het bewustzijn van de student wordt vergroot. Tijdens de eerste graad ontvangt de student vier inwijdingen. Bij de tweede graad één inwijding en bij de Mastergraad één inwijding.
De inwijdingen vinden plaats tijdens de fysieke aanwezigheid in een Reikicursus. Het is dus niet mogelijk dit online te doen.

Geld
Het evenwicht tussen geven en ontvangen wordt weerspiegeld in het element van geld. De beoefening van Reiki vraagt om een uitwisseling. Zowel voor het leren van Reiki als voor een Reikibehandeling. De bedragen voor de graden in dit systeem staan vast. Dit zijn: 200 euro voor Reiki I, 500 euro voor Reiki II en 10.000 euro voor de Mastergraad. Bij elke graad wordt een toenemende mate van geld, tijd en toewijding van de Reikistudent gevraagd. Omdat iedereen gelijk is, zijn de bedragen ook voor iedereen gelijk. Daarmee daagt dit element de Reikistudent ook uit om in het dagelijks leven bewust stil te staan bij waar hij/zij waarde aan toekent via geld. Zoals Hawayo Takata mooi zei: “als gezondheid je prioriteit is, is dat waar je je geld voor over hebt”

Mondelinge Traditie
Het Usui systeem van Reiki wordt onderwezen en overgedragen in de vorm van een mondelinge traditie. Dat wil zeggen dat de student en Master samen fysiek aanwezig zijn in de Reikicursus. Dit samenzijn heeft een unieke kwaliteit, die alleen kan ontstaan in deze persoonlijke aanwezigheid waar een heilige ruimte wordt gecreëerd. De mondelinge traditie ondersteunt daarmee ook de eigen ervaring van de Reikistudent. Het is aan hem/haar om de moeite te nemen te leren via rechtstreeks contact met zijn/haar Master. Om met aandacht te luisteren, te begrijpen wat er in het moment wordt gezegd en het vervolgens toe te passen. De energetische overdracht in de woorden die worden gesproken in de Reikicursus, kan niet aanwezig zijn via boeken of internet. Daarom bestaan er ook geen boeken over het Usui systeem van Reiki (hoewel dit soms wel door schrijvers wordt beweerd).

usui-precepts

Leefregels
De vijf Reiki leefregels worden onderwezen in de Reiki I cursus. Het zijn onder andere leidraden voor het dagelijks leven. Ze dagen je als student uit om dieper te kijken naar je acties, denken en gevoelens. Elke vraag die wordt uitgelokt door de leefregels is een kans voor persoonlijke ontwikkeling. Het geeft een manier om de kijk op anderen te veranderen en een mogelijkheid tot persoonlijke vrede. Ze vragen van de student de bereidheid tot het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn/haar gevoelens en keuzes.
De vijf Reiki leefregels zijn:
Alleen voor vandaag, maak je geen zorgen
Alleen voor vandaag, maak je niet boos
Eer je ouders, leraren en ouderen
Verdien eerlijk je brood
Toon dankbaarheid aan alles wat leeft

Symbolen
Er zijn drie Reikisymbolen. Ze zijn sleutels of doorgangen tot een andere wereld in onszelf. Naar een diepere relatie met de energie van Reiki. Elk symbool heeft een specifieke functie en een manier van toepassen in de dagelijkse beoefening van Reiki. De Reikisymbolen zijn heilig en geheim. In zekere zin zou je dit kunnen vergelijken met het geheim houden van een dagboek. Je deelt dit pas met iemand wanneer hij heeft laten zien waardevol en met voldoende respect met je om te gaan. De symbolen worden onderwezen in de tweede graad van Reiki. Deze graad bouwt voort op minimaal een jaar van beoefening van de eerste graad. Hierdoor is er een stevige fundering voor het ontvangen en toepassen van de symbolen. Van de student wordt vervolgens meer tijd, toewijding en aandacht in de beoefening gevraagd.

Behandeling
De vorm van behandeling is eenvoudig en tegelijkertijd volledig. Bij de behandeling worden de handen op het geklede lichaam van de persoon gelegd. De plekken waar de handen worden gelegd hebben een vast patroon, welke wordt onderwezen in de Reiki I cursus. Dit patroon maakt het zowel voor de persoon die ontvangt, als voor degene die de behandeling geeft, mogelijk om zich bewust te zijn van de beweging van energie in het lichaam. De basis van de beoefening van Reiki is de zelfbehandeling. Daarnaast het behandelen van anderen binnen de kring van familie en vrienden. Beginnende studenten zijn in staat om een goede behandeling te geven. De Reikistudent leert de handposities voor zelfbehandeling, behandeling van anderen en eerste hulp-Reiki. Reikibehandelingen worden niet gebruikt als diagnosemiddel en ook is het goed om geen verwachtingen te hebben van het resultaat. Reiki werkt altijd en soms op de ongeziene niveaus van ons wezen.

Meer over het Usui systeem kan je ook in het Engels leze op de site van het Office of the Grandmaster.

Reiki cursussen en behandelingen en spirituele winkel in Den Haag