Intentieverklaring

EnglishLanguage_Flag2Intentieverklaring van de Oorsprong

Zoals alles in het universum aan verandering onderhevig is, geldt dit ook onze intentieverklaring.
Niet dat onze intentie is veranderd, maar het is tijd om deze te herschrijven in woorden die nu meer bij ons passen.

Binnenkort komt hier dus de aangepaste tekst…..

Reiki cursussen en behandelingen en spirituele winkel in Den Haag