Intentieverklaring

Intentieverklaring van de Oorsprong

Vanuit Reiki – als energie van Leven – en de beoefening van Usui Shiki Ryoho, ondersteunen we de bewustwording van – en verbinding met het authentieke zelf en bevorderen we heling op alle niveaus van ons mens-zijn.
We kiezen ervoor om onze persoonlijkheid in dienst te stellen van ons authentieke zelf in verbinding met ‘alles wat is’.

Vanuit dit bewustzijn laten we onze natuurlijke persoonlijkheid en daarbij behorende unieke eigenschappen tot bloei komen. Hierin maken we onderscheid tussen onze persoonlijkheid en ego- of pijnstructuren die het bewustzijn versluieren.
We staan toe dat Reiki ons bewust maakt van deze structuren, zodat we deze kunnen helen en onze keuze voor bewustzijn kunnen verdiepen. Waar mogelijk zullen we elkaar hierin ondersteunen.
We zijn ons daarbij bewust dat de energie die we Reiki noemen altijd aanwezig is en ons hierin draagt.
Ons uitgangspunt is de ruimte te scheppen om zo ontwaakt mogelijk te leven in elk moment van ons dagelijks leven, zowel binnen als buiten ons ‘werk’.

Vanuit deze plek bieden we heling en ondersteuning aan, aan hen die hierom vragen en/of dezelfde keuze willen maken.
We vormen een energetische en fysieke plek van waaruit Reiki kan worden uitgedragen als pad van heling en ontwaken. Deze plek vormt ook een thuis voor mensen die terug willen komen bij hun essentie en verbinding willen ervaren met/via Reiki.
We creëren de energetische ruimte om deze plek een anker te laten vormen voor de manifestatie en behoud van ontwaakt bewustzijn.

We bundelen onze natuurlijke kwaliteiten om dit bewustzijn via ons als personen de ruimte te geven zich te manifesteren en elkaar in onze beoefening en werk te ondersteunen.
We zullen geen behoefte voelen ons te identificeren met de Oorsprong (bij de groep te horen), we zoeken geen vorm om te bepalen wie we zijn.

Reiki cursussen en behandelingen in Den Haag